Sponsoren

Stichting RichtingGroen dankt haar sponsoren!

De serious game Villa Eeckhoorn (inmiddels gespeeld door > 8000 jongeren) is mogelijk gemaakt door Centrum Biologische Landbouw/Netwerk Biologische Info Centrum, ministerie EL&I, Fonds21, Fonds Sociale Initiatieven, Rabobank Amsterdam, Steunfonds Madurodam, Stichting Amsterdamsche Fonds, de gemeente Amsterdam en een particuliere gift. Door de gemeente Arnhem werd voor Arnhemse basisscholen een extra aflevering gefinancierd in het kader van FairTrade.

Stichting RichtingGroen zoekt sponsoren!

Stichting RichtingGroen heeft geen winstoogmerk. SRG levert een bijdrage aan onderwijs dat aansluit op onze maatschappij waarin de digitale wereld steeds meer gemeengoed wordt. Stichting RichtingGroen zet zich bovendien in voor het geven van objectieve informatie over een groenere manier van leven. Het is een initiatief van Pixelpixies en Ingrid Kluvers, Concept. Content & Communicatie. Stichting RichtingGroen is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 34365398. Voor het ontwikkelen van educatieve games is de Stichting afhankelijk van sponsoren en subsidiënten.Het financieel jaarverslag wordt ieder jaar verzorgd door Belastingadviseurs De Wit & Partners. Wij sturen dit graag op naar geïnteresseerden. Stichting RichtingGroen heeft de ANBI-status.